LABEL Beveiligd Wonen

Over LBW

Om er voor te zorgen dat de gebruiker / opdrachtgever met een partij in zee gaat die verstand van zaken heeft, is het van belang om onderscheid in de markt te hebben. De BRL LABEL Beveiligd wonen (LBW) geeft hier invulling aan. De BRL is toegespitst op de praktijk, en wordt uitgevoerd door deskundig en betrouwbaar personeel.

 

LABEL Beveiligd Wonen

Toepassingsgebied

Het LABEL Beveiligd wonen kan worden toegepast op woningen in de bestaande bouw. Hierbij wordt bij een woning een inbraakvertraging van 3 minuten gerealiseerd. Dit wordt gedaan door middel van de juiste combinaties van hang- en sluitwerk toe te passen. In een later stadium worden ook bouwkundige beveiligingsmaatregelen voor 5 minuten inbraakvertraging in bestaande bouw geïntroduceerd naast de maatregelen voor 3 en 5 minuten inbraakvertraging in de nieuwbouw.

 

Uitvoering

Een beveiligde woning bestaat uit het uitvoeren van beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn weergegeven in een Beveiligingshandboek. Indien aan alle eisen omschreven in Stap 1 t/m 6 van het Beveiligingshandboek wordt voldaan kan het erkende LBW-bedrijf een certificaat afgeven op het uitgevoerd werk.

Als de bewoner naast stap 1 tot en met 6 er voor kiest om één of meer additionele facultatieve eisen uit te laten voeren, dan wordt dit ook op het certificaat weergegeven.
Een bewoner kan er ook voor kiezen om enkel één of meer gevelelementen te beveiligen conform het Label. In deze situatie kan het LBW bedrijf een Verklaring Bouwkundige levering afgeven. Op het document wordt dan duidelijk aangegeven welke elementen bouwkundig beveiligd zijn. Hiermee wordt verklaard dat het hang- en sluitwerk voldoet aan het LABEL Beveiligd wonen en correct is gemonteerd conform de montage handleiding door deskundig en betrouwbaar personeel.

De eindgebruiker mag hierdoor een gerechtvaardigd vertrouwen hebben dat de Woningbeveiliging voorzien van het certificatiemerk, voldoet aan de gestelde eisen.


Meer informatie »